Centraal Wonen Hestia

Vereniging CW-Hestia

Alle bewoners van CW Hestia zijn lid van de vereniging CW Hestia.

Deze vereniging beheert de centrale voorzieningen en organiseert gezamenlijke activiteiten.

Een aantal maal per jaar komen de leden bijeen in een Algemene Ledenvergadering.

Hier worden besluiten genomen over onderwerpen die alle leden aangaan, zoals de financiën.

 

Informatie over het lidmaatschap van de vereniging CW Hestia.

Lid worden:

Een nieuwe belangstellende wordt ingepraat door de werkgroep ledenwerving en krijgt een contactpersoon toegewezen. Na het inpraten doet een belangstellende een tijd mee aan zo veel mogelijk activiteiten. Zo leren CW-ers en belangstellende elkaar kennen, niet alleen aan de borreltafel maar ook bij het werk. De contactpersoon stelt de belangstellende voor aan de groep, is vraagbaak en houdt de belangstellende op de hoogte van de agenda.

Na een periode van 3 maanden volgt een gesprek tussen belangstellende, contactpersoon en werkgroep ledenwerving. Alle partijen zijn dan waarschijnlijk in staat te beoordelen of Centraal Wonen een goede keus is.

Financiën:

Elke bewoner levert maandelijks (inkomensafhankelijke) financiële bijdragen:

1. aan het spaarfonds voor nieuwe investeringen en andere grote uitgaven voor de Centrale Ruimte, gedurende 36 maanden.
2. aan het exploitatiefonds voor de lopende kosten van alledag.
3. aan de Vereniging van Eigenaren (VVE) voor buitenonderhoud aan eigen woning en centrale ruimte (dit is een vast bedrag, momenteel €100,00 per maand (prijspeil 2024)). Inbegrepen zijn opstal- en rechtsbijstandverzekering. Tevens glasfonds, onstoppingsfonds en onderhoudscontract voor je CV installatie.

De bijdragen zijn vastgesteld door de ledenvergadering en worden met een automatische overschrijving maandelijks geïnd.

Welkom in de CR:

Elke vrijdag is er om 18.00 uur soep en een drankje in de Centrale Ruimte!

Ons adres is:

Centrale Ruimte
Horst 26-27,
8225 PA Lelystad


Informatie over Centraal Wonen 'Hestia' te Lelystad voor belangstellenden:
Informatie, en inschrijfformulier.


 

Geschiedenis CW-Hestia

Geschiedenis

Begin jaren tachtig kreeg een aantal mensen het idee om meer betrokken te gaan wonen. Vanaf dat moment ontstond er overleg over het opzetten van een Centraal wonen project met huurwoningen in Lelystad. In samenwerking met de woningbouwvereniging en de gemeente kwam dit project van de grond. In 1985 werd de eerste paal geslagen!

Na een intensieve bouwperiode waarbij de huizen en de Centrale Ruimte door de bewoners zelf zijn afgebouwd, waren de woningen halverwege 1986 klaar om bewoond te worden.

Na 16 jaar huren en in overleg met de woningbouwvereniging Centrada zijn de huizen uiteindelijk te koop aangeboden. Meer dan 60% van de woningen zijn in 2002 en 2003 door de toenmalige huurders gekocht in een constructie met appartementsrecht (Vereniging Van Eigenaren). De overgebleven huurhuizen worden nu bij vertrek van de huurder te koop aangeboden door Centrada.

Vanaf 2005 is de Centrale Ruimte verbouwd en opgeknapt. Er is nu bijvoorbeeld een grote keuken aan de tuinzijde en een bar in de grote ruimte.

 

Naar Geschiedenis CW-Hestia.


 


2024-03-14 (3282)