Centraal Wonen Hestia


Soep en schoonmaak rooster:

Wanneer de beurt niet uitkomt, moet je zelf jouw beurt ruilen.
Probeer de soep en het schoonmaken niet te vergeten!

Toon respect naar elkaar en ruil als je niet kan.

Op- en aanmerkingen: info@cw-hestia.nl, website: www.cw-hestia.nl.

Bij vragen: neem contact op met het bestuur.


Soep/schoonmaak: print versie met ingang van 1-1-2024.


Reserveringsformulier voor de CR: klik hier


Rooster legen vuil-container (Remondis) - restafval:

De vuil container (grijze bak van Remondis), dient op de dag van legen, vroeg geplaatst te worden ter hoogte van Horst 20-13, waar ook de andere containers geplaatst kunnen worden.

Het is verstandig om de container de avond ervoor al te plaatsen, want het legen vindt rond 07 uur (of zelfs nog eerder) plaats.
De vuil container kan niet meer voor de CR geleegd worden, want de vuilnisauto is daar te breed voor en kan niet meer doorrijden naar de CR.

Rooster legen Remondis vuil container voor 2023 en voor 2024.

Het afval rooster hangt ook op het publicatie bord in de Centrale Ruinte.

Opmerking: Deze vuil container is alleen bestemd voor restafval van Centraal Wonen, en NIET voor privé afval!2024-01-07 (3197)